KOMPLEKSOWOŚĆ...

Pośredniczymy.. Polecamy.. Chronimy

  • by zapewnić kompleksowość usług i oszczędność czasu Klientów, współpracujemy z radcą prawnym, inspektorem BHP, informatykiem oraz biegłym rewidentem.
  • ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość naszych usług, gdyż Nasza Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarówno obowiązkowe jak i nadwyżkowe.
  • przestrzegamy zasad poufności danych jak również przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  • organizujemy wygodny odbiór dokumentów
  • uczestniczymy w kontrolach, przekształceniach oraz audytach

 

Wyróżnia nas nowoczesność, zaangażowanie, solidność, dostosowanie naszych usług i czasu pracy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów.