PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Księgi handlowe przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów, w tym osób fizycznych, spółek osobowych, których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1,2 mln Euro w przeliczeniu na złotówki.


W zakresie pełnej księgowości ofewrujemy:

 • prowadzenie ksiąg zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym

 • sporządzanie sprawozdań finansowych

 • ewidencja operacji gospodarczych

 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i sług (VAT)

 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do urzedów skarbowych

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych według zatwierdzonego przez Kienta planu amortyzacji

 • ustalanie miesięcznych zaliczekna podatek dochodowy

 • sporządzanie zaznań rocznych na podstawie danych wynikających z ksiąg

 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym

 • opracowanie zakładowego planu kont

 • opracownia zasad rachunkowości.

 

Ponadto oferujemy:

Prowadzenie księgowości w siedzibie klienta:

Niniejsza obsługa polega na prowadzeniu Państwa księgowości a także kadr i płac w siedzibie Pańswa firmy w oparciu o oprogramowanie naszej firmy, bądź dostarczona przez Państwa.

Zaletą tego rozwiązania jest nieograniczony i ciągły dostęp do wszelkiej dokumentacji księgowej. Archiwizacja dokumentacji leży po stronie Klienta, My zatem pomagamy ją prawidłowo zorganizować i prowadzić. Odpowiedzialność za prowadzenie księgowości ponosi Nasza Kancelaria.

Nadzór księgowy:

Celem usług nadzoru księgowego jest kontrola pracowników działu księgowości w firmie Klienta oraz odpowiedzialność zgodna z zakresem funkcji Głównego Księgowego.

Księgowość na codzień prowadzona jest przez wskazanych pracowników/właścicieli firmy. My zatem nadzorujemy ich prace w wybranej formie, tradycyjnej lub on-line.

Główną zaletą tego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi skutkami niezgodności z prawem ksiąg rachunkowych oraz bezpośredni dostęp do danych za pośrednictwem własnego lub zewnętrzengo oprogramowania. Odpowiedzialność za prowadzenie księgowości ponosi Nasza Kancelaria.