KSIĘGOWOŚĆ NGO

 

Dla stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych oraz fundacji oferujemy:

 

 • pomoc w założeniu i rejestracji stowarzyszenia (statut, obowiązki w KRS, US, ZUS, GUS),

 • pomoc w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego,

 • prowadzenie księgowości stowarzyszeń prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej,

 • doradztwo w zakresie organizacji księgowości w stowarzyszeniu (oprogramowanie, kasy fiskalne, obieg dokumentów, fakturowanie - wystawianie e-faktur),

 • wsparcie w kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych UKS oraz audytach,

 • kompleksowa reprezentacja stowarzyszenia zarówno przed organami podatkowymi jak i sądami administracyjnymi,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań dla GUS,

 • sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych i ZUS,

 • porady, opinie i konsultacje w sprawach podatkowych,

 • prowadzenie obsługi kadrowej, płacowej i ZUS,

 • pomoc w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji pochodzących, m.in. z funduszy UE, jednostek samorządowych, fundacji, PFRON i innych,

 • wyprowadzenie zaległości księgowych i weryfikacja dokumentacji z lat ubiegłych,

 • prowadzenie obsługi księgowej, kadrowej oraz ewidencji pozaksięgowych wspólnot mieszkaniowych.