MAŁA KSIĘGOWOŚĆ

Mała Księgowość przeznaczona jest przede wszystkim dla właścicieli mikro i małych firm. Mogą z niej śmiało korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezależnie od swojej branży. Mała księgowość cieszy się sporą popularnością wśród osób pracujących w wolnych zawodach. Będzie ona wystarczająca do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach z w miarę prostą sytuacją podatkową, w nowo powstających firmach i u osób samo zatrudnionych.

Mała księgowość skierowana jest dla małych podatników rozliczających się na podstawie:

  • podatkowej książki przychodów i rozchodów

  • ryczłtu ewidencjonownego

  • karty podatkowej

 W tym zakresie oferujemy:

  • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do urzędów skarbowych

  • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

  • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z ewidencji

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz dokonywanie miesięcznych odpisów

  • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towaru i usług (VAT).